Christmas 2016

More
1 year 11 months ago - 1 year 11 months ago #1455 by fredvogels
fredvogels created the topic: Christmas 2016
LISTEN TO THE MUSIC:

https://soundcloud.com/fred-vogels/silent-night-2016

Kerst groet - Season Greetings!

De muziek: de elfde versie van het mooiste lied dat ooit is geschreven: Stille Nacht.
Het eerste deel verhaalt over het afgelopen jaar: politieke veranderingen, verscherpen en polariseren van menselijke verhoudingen, de oorlogen (met de bombardementen op Aleppo in het bijzonder). Het tweede deel beschrijft dat Stille Nacht altijd zal overleven. Tenslotte vraagt het derde deel aandacht voor een vredige toekomst voor iedereen.

The music: the eleventh edition of the most beautiful song ever written: Silent Night.
The first part tells the story of the past year: political changes, tensions between human relations and the wars (with the bombardments on Aleppo in particular). The second part describes the Silent Night that will always prevail. The final part asks for a peaceful future for everyone.

Fred, Peter, Marc Vogels and Hilke Vogels-Ingelse wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
Last edit: 1 year 11 months ago by fredvogels.

Please Login to join the conversation.